Свободен достъп

I. Новите рискове – идентификация и оценка (март 2017)

240.00лв. 0.00лв.

Анализиран е новият рисков контекст след появата на Да`еш, конфронтацията с Русия – последвала анексията на Крим и след нелегалните имигранти, които заляха ЕС, дълбоките обществено-икономически и институционални промени в Турция. Тези обстоятелства, заедно с гласуването срещу членството на Великобритания в ЕС, нарастването на влиянието на антисистемните партии в ЕС и избора на 45-ия президент на САЩ, усилиха несигурността в България. В доклада е направен е опит да се оцени нарасналата несигурност в България.

Идентифицирани са и са описани новите рискове за страната.

На основата на международния стандарт за управление на риска и на идентифицираните рискове са оценени по вероятност, уязвимост и щети.

Направен е опит да се посочи и степенува отговорността на собствениците на новите рискове.

Категория: Етикет: