Свободен достъп

100 дни управление на президента Доналд Тръмп (ПД април 2017)

360.00лв. 0.00лв.

В доклада се анализират основните управленски действия – изпълнителни заповеди, кадрови решения, вътрешно и външнополитически инициативи, осъществени в рамките на 100-те дни от управлението на 45-ия президент на САЩ.

Анализът е направен, за да бъдат отново преценени и актуализирани оценките за вероятността от реализиране на тези рискове за България, които бяха идентифицирани по времето на предизборна кампания в САЩ. Източници за рисковете бяха посланията и позициите на Доналд Тръмп по отношение на НАТО, ЕС, Русия, Турция и глобалните проблеми на търговията и опазването на климата на Земята.

Докладът очертава първите характеристики на управлението на новия президент на САЩ; направен е опит за прогнози на бъдещите действия на неговата администрация.

Докладът завършва с препоръка към компетентните български институции за изготвяне на позиции и препоръчване на действия на българското правителство в двустранните отношения с новата президентска администрация.

Категория: Етикет: