Свободен достъп

Финансови рискове на здравеопазването (МД ноември 2013)

240.00лв. 0.00лв.

В бюджета на НЗОК и в нормативите, които го съпровождат, няма описани мерки за повишаване на събираемостта и намаляване на броя на неосигурените лица за 2014 г. Държавата ограничава разходите си за здраве и по този начин разбива солидарността към здравеопазването. Правителството и Народното събрание не са солидарни към НЗОК наравно със самоусигуряващите се лица/лицата осигурявани от частен работодател и стоварват върху тях своите задължения да гарантират здравеопазването на лицата, които по закон са задължени да осигуряват. Основният риск се състои в невъзможността около 850 000 души в България да получат медицинска помощ, финансирана от НЗОК.