Свободен достъп

Трудови ресурси, заетост и безработица (МД декември 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът изследва вторичните рискове в областта на трудовите ресурси, заетостта и
безработицата, като резултат от всепризнатата и задълбочаваща се демографска криза в България. В него се оценяват рисковите обстоятелства и отражението на рисковете върху приоритетите, целите и конкретните мерки за гьвкав и динамичен пазар на труда и намаление на безработицата в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2015 – 2018 година.

Докладът анализира целия периода 2008 – 2014 г., като за последната година се проследява динамиката по тримесечия, когато е налична информация.