Свободен достъп

Трудови ресурси, заетост и безработица (МД май 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът изследва вторичните рискове в областта на трудовите ресурси, заетостта и безработицата, като резултат от всепризнатата и задълбочаваща се демографска криза в България.

Докладът въвежда темата: икономическа активност, заетост и безработица на национално и регионално ниво, като се анализира цялата 2014 и първото тримесечие на 2015 година. Целта е да се изведат профилите на рисковете в областта на трудовите ресурси, заетостта и безработицата, като акцентът пада върху териториалните различия на ниво статистически райони (NUTS-2) и административни области (NUTS-3).

Използва се синтетичния показател „Икономически активно и заето население“ и една негова модифицирана версия за сравнения на основата на вариационни редове, за да се оцени силата на тези различия, както и приближаването/отдалечаването от поставените национални цели за заетост в рамките на програмата Европа 2020.