Свободен достъп

Трети сценарий за гръцката криза (МД май 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Анализира се новото развитие на гръцката криза, което се изразява в изостряне на икономическата и финансова криза. Преговорите по програмата за подпомагане на страната са далече от целта; войната на нерви между гръцките преговарящи и кредиторите, замества преговорният процес. Правителство на коалицията на радикалната левица показва дефицити от компетентност и политическа воля в трудните, но не и уникално тежки условия, в които е поставено. Това е основната причина за драматичното намаляване на шансовете на нашия базов сценарий за излизане от кризата (и причина за този втори доклад за гръцката криза и отраженията ѝ в България). Поради същата причина рязко нарасна вероятността за нашия резервен сценарий, т.нар. „Grexit“. Преди развръзката през май вече се очертава „Трети сценарий“ на гръцката криза, който описваме и аргументираме. Този сценарий, според нас е с най-висока степен на вероятност за гръцката криза. Актуализираме оценките си за рисковете за Гърция, еврозоната, ЕС, НАТО. Актуализираме оценките си за рисковете за България и ги приоритизираме съобразно най-вероятните развития на гръцката криза.