Свободен достъп

Социалното осигуряване – изпълнение на бюджета и предлагани законови промени (МД ноември 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът е разделен в три части. В първата част се прави анализ на очакваното изпълнение на приходната част на бюджета на ДОО за 2016 и на бюджета за 2017. Наред със стандартните приходи и факторите, влияещи върху тях, се оценява и участието на трансферите от професионалните и универсалните капиталови фондове в бюджета на ДОО.

Във втората част се прави анализ на очакваното изпълнение на разходната част на бюджета на ДОО за 2016 и одобрените от Народното събрание разходни политики за 2017. Оценява се отражението на влезлите в сила от началото на 2016 изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване (КСО) върху разходите по отделни осигурителни програми.

В третата част се посочват „пропуснатите“ реформи в ДОО, непоследователните решения във втория пенсионен стълб и политическият дебат за рязко повишаване на минималната пенсия и напрежението, които те създават в общественото пространство. На тази основа се оценява очакваното въздействие на предлаганите промени върху сигурността, финансовата устойчивост и доверието в пенсионната система и се извеждат рисковите обстоятелства и рисковете за изпълнението на КБДОО за 2017.