Свободен достъп

Рискът от арбитражното дело НЕК – Атомстройекспорт (МД март 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Основното рисково събитие е изходът от иска на АСЕ към НЕК на стойност 1 млд. евро. Искът трябва да бъде разгледан от Международния арбитражен съд в Женева в средата на 2014 г., освен ако не се стигне до извънсъдебно споразумение преди това. Към датата на този доклад няма данни за преговори за такова споразумение.

По същество, искът на АСЕ произлиза от прекратяване на изграждането на АЕЦ Белене от страна на НЕК след решение на българското правителство да прекрати проекта през 2012 г. Към арбитражното дело е присъединен и контраиск от страна на НЕК към АСЕ на стойност € 61 млн. Отсъжданията по исковете ще бъдат едновременни в рамките на едно дело.

Основният риск е свързан с изхода от арбитражното дело и стойността на финансовата компенсация, която НЕК евентуално ще трябва да заплати на АСЕ. Като се вземе предвид, че максималната компенсация от 1 млд. евро се равнява на 2/3 от целия годишен оборот на НЕК (2012 г.), и че компанията в момента има негативен паричен поток, едно възможно (дори и частично) решение в полза на АСЕ би означавало, че НЕК няма да може покрие сумата чрез парични потоци от нормална оперативна дейност.