Свободен достъп

Рискове пред България и региона от избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ (ИД декември 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът си поставя за цел да се анализират и оценят възможните рискове пред България и нейната регионална среда от избирането на Доналд Тръмп за 45-ти президент на Съединените американски щати. Посочени са 6 конкретни риска, произтичащи от възможността САЩ да ревизират отношението си спрямо важни за България процеси, региони и международни организации. Анализирани са потенциалните знаци за тези рискове и евентуалните щети за България, в контекста на нейния национален интерес. Всеки риск е оценяван индивидуално, като накрая е извършена обща приоритизация. Изведен е най-значимия риск за българските интереси.