Свободен достъп

Рискове от британския референдум за изход от ЕС (ИД юли 2016)

240.00лв. 0.00лв.

След провеждането на референдума за излизане на Великобритания от ЕС се създаде високо рисков контекст в политическите взаимоотношения за Великобритания, ЕС и нашата страна. Известната неопределеност на бъдещото разделение пречи да се прогнозира  достатъчно точно развитието.

Съобразно рисковия контекст и наличните сценарии са идентифицирани политическите и основния финансов риск за Великобритания. Същото е направено за рисковете за ЕС, които освен това са приоритизирани и кратко първоначално са оценени.

Изведени са рисковете за България; очертани са два почти равно вероятни сценария и са оценени техните последици. Докладът завършва с извод и препоръки за действие на българските власти.

Категория: Етикет: