Свободен достъп

Рискове и несигурност`2017: Годишен доклад за динамиката на несигурността в България

360.00лв. 0.00лв.

В този пълен годишен преглед на динамиката на рисковете, които определят несигурността в България използваме публикуваните от ЦАУР 37 доклада и авторските статии. Прилагаме методологията на ЛУР/ЦАУР за оценка на секторните и общия индекс на несигурност, като спазваме изискванията за сравнимост между индексите за 2017 и 2016.

Анализът и измерването на националните и на политическите рискове показва намаление на несигурността в двете направления от критичните им стойности през м. г. Те остават сравнително високи.

Основно поради растежа, излизането от дефлацията и възстановяването на конкурентните цени на течните горива, продължава да спада икономическата и енергийната несигурност и секторите вече са близо до границите на нормалния за тях рисков фон. Спада социалната несигурност заради намалението на безработицата и подобрените приходи на ДОО.

Общият индекс показва намаление на несигурността под средните нива след 2012 година.