Свободен достъп

Рискове за макрорамката и бюджета (МД май 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Първото тримесечие на 2014 г. експресните данни за слаб реален растеж на БВП, съчетани с дефлацията водят до спад на номиналния БВП и изоставането му от съответната годишна прогноза с 1.2 млрд. лв. Данните за безработицата и заетостта потвърждават депресивното състояние на икономиката. Потвърждаваме негативната си прогноза за БВП и общата данъчна основа.

За първи път след 2010 г. събраните приходи в държавния бюджет в първото тримесечие на 2014 г. са по-малко като абсолютна сума, отколкото в същия период на предходната година, като изоставането е в най-важните направления на икономическата активност: ДДС, по ЗКПО, другите данъчни и неданъчни приходи.

Отчетните данни за първите три месеца на 2014 г. показват рискове за неизпълнение на бюджетните приходи и силно ограничена възможност за посрещане на това неизпълнение посредством намаление на разходите. Несъобразените с реалните възможности и с макроикономическата среда предизборните социални политики намаляват маневрената възможност на кабинета. В случай на опит да ги ограничи, той е заплашен от загуба на парламентарна подкрепа.

Става все по-вероятно прогнозите на ЛУР по отношение на макрорамката и бюджета да се изпълнят изцяло.

Значителни са другите рискове за финансовата стабилност на страната. БДЖ, HEК „реиндустриализация“ заплашват с квази фискални дефицити и намаление на кредитния рейтинг, ако се случат.

Тази рискова среда не отчита възможни щети от налагането на руски санкции върху България, като възпиране на туристическия поток, ограничаване на вноса, спиране доставките на природен газ или повишаване на неговата цена.

Категория: Етикет: