Свободен достъп

Рисковете след приемането на новия закон за предучилищното и училищното образование (МД януари 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът разглежда основните рискове в областта на училищното образование като се спира критично и обстойно на новоприетият през 2015 година Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО).

Системата на училищното образование, която е под въздействието на задълбочаваща се демографска и социална криза, не успява да се справи с основни свои задачи – предлагане на качествена образователна услуга в интерес на образовани и конкурентноспособни граждани, в контекста на една просвещенска и технологично водеща Европа.

От друга страна – усилията за реформа на системата не успяват да пресрещнат основните рискове пред образованието. ЗПУО не съдържа адекватните инструменти за решаване на основните проблеми в областта на образованието, а неговото прилагане би задълбочило и изострило рисковия контекст в образованието.

Следва да започне широка обществена дискусия за кризата на българското образование от най-основните му въпроси – тези за съвременните потребности от образование и за смисъла/значението на „образоваността“ на младежите.

Категория: Етикет: