Свободен достъп

Рисковете, произтичащи от проект за строителството на 7ми реактор на АЕЦ "Козлодуй" (ИД декември 2013)

240.00лв. 0.00лв.

Рисковете, свързани с обявеното предстоящо изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ произтичат от липсата на прозрачност при преговорите за строителството на новата мощност, от липсата на оценка за необходимостта от такава мощност в следващото десетилетие, от неспазване на разпоредби в националното и европейското законодателство и за арбитражното дело между НЕК и Атомстройекспорт.

В доклада са определени собствениците на рисковете и са прогнозирани възможните последици от рисковите събития. Накрая са предложени въздействия за активно управление на риска: Обективен анализ на енергийния баланс на България и потребностите от електроенергия в региона от независима и отговорна компания. Изготвяне на задължителната оценка за безопасност. Изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/ Евратом на Съвета за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Провеждане на конкурс при недискриминационни условия.

Основното рисково събитие е Решението на Министерския съвет от 11.12.2013 г. С него се одобрява доклад на министъра на икономиката и енергетиката за предприемане на действия за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ и му се възлага да разреши на БЕХ ЕАД да преговаря с „Тошиба Корпорейшън“ за сключване на споразумение за стратегически инвеститор за реализиране на проект за изграждане на нова ядрена мощност в съществуващата българска АЕЦ с технология „реактор с вода под налягане АР 1000 3+“ на „Уестингхаус електрик къмпани“. На министъра е възложено да организира, координира и контролира провеждането на преговори за структуриране и финансиране на проекта.

Това решение на кабинета не е аргументирано. Липсата на анализ на прогнозното потребление на електроенергия в страната в следващото десетилетие и произтичащата от него обосновка на строителството на нова голяма генерираща мощност създава първия основен риск в три направления…