Свободен достъп

Рисковете пред осигурителната система 2013-2014 (МД март 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Анализират се и се разкриват причините за изпълнението на приходите, разходите и дефицитът на бюджета на НОИ; основно се фокусира върху частта на най-значителните му структури – пенсионно-осигурителните вноски и разходите за пенсии. Показва се значителното положително нарастване на реалната средна пенсия, вследствие на параметрите, които я определят, и на много ниската средногодишна инфлация през 2013 г. Това нарастване е напълно съпоставимо с растежа на средната работна заплата. Прави се прогноза за очакваното изпълнение на бюджета на НОИ за 2014 г., частично на базата на прогнозите на съставните променливи на изпълнителната власт и частично на базата на прогнози на ЛУР. Анализът фокусира вниманието и върху планираните 1 985 млн. лв. субсидии от централния бюджет за покриване на недостига от средства на националната осигурителна система, което е максимална сума отделяна за тази цел досега. В прогнозата се очаква приток на около 100 000 нови пенсионери (при 81 301 през м.г., което е нарастване с 23%), които ще се възползват от спирането на нарастването на възрастта за пенсиониране. Това вероятно ще бъде основният фактор, създаващ риск за надвишаване на планирания дефицит на бюджета на НОИ за 2014 г. с около 120 млн. лева.