Свободен достъп

Рисковете от Южен поток (МД ноември 2013)

240.00лв. 0.00лв.

Този доклад анализира и измерва някои основни рискове, свързани с предстоящото реализиране на проекта „Южен поток“ на територията на Република България. Те са свързани с финансовия модел на проекта и с необходимостта от спазване на правилата правила за вътрешен пазар на природен газ в Европейския съюз.

В доклада са определени собствениците на рисковете и са анализирани основните източници на риск: (а) договорения финансов модел и неефективността на българските власти в управлението на риска при преговорите с руската страна, (б) клаузите на подписаното двустранно споразумение, (в) ускорената и непрозрачна процедура за избор на изпълнител на проекта, с дискриминационни тръжни условия.

В последната част на доклада се предлага стратегия за активно управление на риска.

Категория: Етикет: