Свободен достъп

Рисковете от турция след референдума за конституционни промени (ИД май 2017)

360.00лв. 0.00лв.

Систематизирани са официалните оценки за предложения от президента Реджеп Ердоган пакет от 18 промени на конституцията, които бяха подложени на референдум, както и условията, при които този референдум се проведе.

След анализ са оценени резултатите от референдума и са направени заключения за неговите последици.

Оценени са и са прогнозирани най-важните позиции на заинтересованите страни след референдума.

Направена е оценка и приоритизация на идентифицираните в предишните ни доклади рискове за България от управлението на ПСР в Турция. Идентифициран е нов риск от открита намеса на Анкара в българската политическа система, който също е оценен и приоритизиран.

Докладът завършва със заключението, че рисковете произтичащи от превръщането на режима на Реджеп Ердоган в еднопартийна авторитарна диктатура, зависят от поведението на ЕС и европейските лидери.

Посочено, е че България е уязвима за непосредствен износ на турски конфликти; има опасност от употреба на българските мюсюлмани и турци за целите на режима в Анкара.