Свободен достъп

Рисковете от злоупотреба с господстващо положение на пазара на течни горива (МД януари 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Рисковете, свързани с господстващо положение на пазара на течни горива у нас, произтичат от концентрацията на собствеността на данъчните складове за течни горива, от неизпълнение на изискването за поставяне на измервателни уреди, проследяващи количеството гориво от вход до изход и свързването им в реално време с информационната система на Агенция „Митници“, от липсата на митнически и граничен контрол на терминала за суров петрол и накрая – от неоправдано високите цени на течните горива със сериозни данни за картелиране на пазара.

В доклада се определят собствениците на рисковете и са посочени последиците – настоящи и възможни в бъдеще – от рисковите събития.

Накрая са предложени въздействия за активно управление на риска. Те са адресирани към различни институции, в зависимост от отговорността, която носят: Народно събрание, Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисия за защита на потребителите (КЗП).

Категория: Етикет: