Свободен достъп

Рисковете за конвергенцията на България (ИД юни 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Причина за Доклада са отрицателните оценки на ЕК и ЕЦБ от прегледа им за конвергентност на България към Еврозоната. В тази връзка критично са анализирани оценките на двете институции за:

  • съответствията, начинът на тяхното формулиране, изведените рискове за конвергенцията на България и направените препоръки;
  • несъответствията, начинът на тяхното аргументиране и направените препоръки на България;
  • другите „съществени“ фактори.

Критичният анализ завършва със заключение за:

  • основанията и аргументацията на отрицателните оценки на ЕК и ЕЦБ;
  • рисковете за конвергенцията на България към икономическия и паричен съюз на ЕС.

Докладът завършва с препоръки към отговорните власти за предотвратяване на рисковете за влизането на България в Еврозоната, за да не се превърнат в стратегически и критични за макроикономическата, финансовата и монетарната стабилност на страната

Категория: Етикет: