Свободен достъп

Прогноза за гръцката криза (ИД юли 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Анализират се позициите на гръцкото правителство и на кредиторите. Оценява се политическото значение на Референдума на 5 юни. Очертава се и се анализира гръцкият сценарий за решаването на дълговия проблем, за излизането от дефолтите и за избягването на бюджетния фалит.

Проследяват се възможните последици от случването на намеренията на Атина. Тези намерения се оценяват съобразно тяхната реалистичност.

Прогнозира се гръцката криза като се конкретизира „Третият сценарий“ на ЛУР.  Гърция влиза все по-навътре в „Третия сценарий“ на своята криза. Новите кризисни обстоятелства очертават по-ясно бъдещето пред страната и позволяват да се направи по-конкретна прогноза. Това е задачата на този доклад.