Свободен достъп

Политико-икономическият тест на финансовите институции (ИД май 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Стрес тестовете изглеждат разумен проект за стабилизиране на банковия и финансовия сектори. Но те пораждат рискове, доколкото са налице многобройни различия между европейския и българския контекст.

Политическите намерения на проверката за устойчивост са несъстоятелни и не могат да бъдат постигнати. Посочени са възможните значителни отрицателни последици от преждевременното установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ без пълното извървяване на пътя до членството на България в еврозоната.

Идентифицирани са рисковете при решаване на задачите на стрес теста на банките.  Заключението е, че БНБ не е добре подготвена да завърши успешно целия проект за реформиране на надзора и за стабилизиране и оздравяване на банковата система. Направена е препоръка за открита тактическа процедура за проверката.

Последното утежняващо обстоятелство е провеждането на стрес тестове на пенсионните фондове и застрахователите. Заключението, е че български институции и корпоративни интереси са причината за създаването на този риск за финансовата сигурност на страната, а решението за едновременното провеждане на тестовете максимално усилва този риск.

Докладът завършва с препоръки.

Категория: Етикет: