Свободен достъп

Периодичен доклад рискове и несигурност (ПД юли 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Според Методологията на ЛУР страната е обхваната от обща криза. Предстоящите през есента предсрочни избори няма да променят политическата система; вероятността кризата да хронифицира е много висока, поради това, че политическите партии, които имат преобладаващата част от доверието на избирателите, нямат потенциал или воля за реформи.

Коалиционно управление, доминирано от ГЕРБ, е най-вероятната перспектива, но то изисква предефиниране на самия модел на партията. „Семейната“ (ЕНП) коалиция – тази с Реформаторския блок, налага най-съществени промени в ГЕРБ и носи високо равнище на риск и за двете формации.

Изборът на коалиция ще бъде осъществен от лидера на ГЕРБ съобразно неговите лични преценки и предпочитания. Може да се каже единствено, че следващото управление, вероятно около ГЕРБ, едва ли ще има качествено различен подход към управлението на страната – част от неговия дневен ред вече се задава от кризата, а още по-съществена част – от неговия неуспешен мандат и известни управленски стереотипи.

До изборите не е възможна критична маса от промени, които да доведат до принципно нови отношенията между бизнеса и политиката, а следователно и за трайно излизане от политическата криза след тях.