Свободен достъп

Периодичен доклад рискове и несигурност (ПД декември 2013)

240.00лв. 0.00лв.

Общата несигурност в последните две години е значителна. В настоящата година тя нараства в сравнение с предишната, като социалните рискове доближават критичните си стойности, следвани от рисковете за националната ситурност и политическата несигурност.

Изборите през 2013 г. – основното демократично средство за стабилизацията на политическия, обществения и икономически живот на гражданите, не дадоха резултат. Вместо намаляване, наблюдаваме нарастване на несигурността.

Прогнозата за 2014 г. сочи, че единствената възможност за стабилизация на общството и институциите са европейските избори през май, които щ се проведат в обща атмосфера на несигурност.