Свободен достъп

Периодичен доклад рискове и несигурност (ПД април 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Общата несигурност в началото на 2014 г. преустанови тенденцията си на подобрение, като остава между средна и висока. Появиха се нови обстоятелства, от които се очертаха нови рискове за страната. Това са неверните метаданни за броя на населението и конфликта на НАТО и ЕС с Руската федерация.

Общите рискове за сигурността са повлияни от посочените нови обстоятелства в негативна посока. В същата посока е и въздействието върху политическите рискове. Появи се опасност за ново разцепление в българското общество.

Фактическото състояние на икономиката и фиска на страната показва значителни различия с прогнозите на управлението. Това се отнася както за първите отчетни данни за 2013 г. така и за макрорамката и бюджета на страната през 2014 г. Поради депресията и дефлацията, се очертава неизпълнение на прогнозираните бюджетни приходи и невъзможност да са изпълнят обещаните бюджетни разходи. Това ограничава маневреността на политическите действия.
Бедността неравенството и безработицата, както и нереформираните сектори на образованието, здравеопазването енергетиката и социалната защита определят социалните рискове и рисковете за публичните услуги на критично високо равнище.

Европейските избори закрепват временно стабилността, но е малко вероятно да очертаят политическо решение на проблемите на страната. Предизборният период само отлага надеждите и очакванията на българските избиратели. Политическите конфликти се трансформират в предизборната борба, но след нея е възможно да няма очакваната развръзка.