Свободен достъп

Периодичен доклад за рисковете, с оценка за динамиката на несигурността в България (ПД януари 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Общата несигурност в последните два месеца има различна динамика в петте, въведени от Лабораторията координати на рисковете: общите, социалните, политическите, в икономиката и в енергетиката. Общата несигурност намалява, но остава между средна и висока; има процес на временна политическа стабилизация; икономическите рискове имат отрицателна перспектива; социалната несигурност остава почти критична; а тази в енергетиката нараства. Събитията в периода потвърждават направената прогноза за значението на предстоящите избори. Основен фактор за временната политическа стабилизация са предстоящите през май избори за Европейски парламент. Те отлагат развитие на политическите конфликти като ги канализират в улея на предизборната борба. Възможно е и след тях да няма развръзка на политическите конфликти. Основното демократично средство за стабилизацията на политическия, обществения и икономически живот на гражданите у нас често не дава резултат; вместо намаляване, след избори наблюдаваме нарастване на несигурността. Потвърждават се прогнозите на Лабораторията за макрорамката 2013, което вероятно ще потвърди и тези за 2014 г. Това води до неизпълнение на данъчните приходи през тази година, нови мерки за „обща редукция“ на разходите и оттам – по-нисък растеж. Началото на година може да се характеризира с няколко думи: отложена политическа несигурност и отрицателни перспективи пред досегашните стълбове на управлението – икономиката и енергетиката.