Свободен достъп

Периодичен доклад за рисковете от кризата в енергетиката (ПД май 2014)

360.00лв. 0.00лв.

Този доклад разглежда нарушените рискови критерии, които са породили кризата в енергетиката, динамиката на тяхното развитие в последните осем месеца и последващото им въздействие върху бизнеса и населението като потребители на енергийни услуги. Те са представени последователно в основните области на енергетиката:

  • Електроенергетика: неспазване на законодателството на ЕС; нарушен електроенергиен баланс (производство-поддържащи резервни генериращи мощности – потребление – износ); редуциране на генериращите мощности; субсидиране на топлинната енергия от цената на електрическата при когенерация; финансова несъстоятелност на НЕК; цени на електроенергията);
  • Течни горива: цени и картелиране на пазара; злоупотреба с господстващо положение; контрол на вноса на суров петрол и на горивата в данъчните складове; загуби на акциз и ДДС от нерегламентиран внос и износ на течни горива;
  • Природен газ: цени и монополна зависимост от един доставчик; злоупотреба с господстващо положение на пазара; проектът „Южен поток“;
  • Общи рискове: зависимостта на ДКЕВР; търговския дефицит с Русия от вноса на енергийни ресурси.

Оценено е влиянието на всеки от рисковите фактори и са предложени мерки за въздействие с оглед на тяхното активно управление. Енергийната криза е резултат от нарушени рискови критерии.