Свободен достъп

Периодичен доклад за рисковете за сигурността (ПД август 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Три нови, но много остри заплахи за сигурността на страната се появиха в I-то полугодие на 2014 г. Те произтичат от:

  • Конфликта на Руската федерация с Украйна, ЕС и НАТО;
  • Ликвидната криза на банковата група „КТБ – Креди Агрикол България“;
  • Заплахата за неизпълнение на бюджета.