Свободен достъп

Периодичен доклад за политическата констелация (ПД януари 2015)

360.00лв. 0.00лв.

Общият рисков контекст се определя от разрастващия се корпоративно-олигархичен конфликт. Той определя динамиката на политическите процеси и ще продължи да генерира неприемливо високи равнища на несигурност. Най-съществени равнища на риск се генерират в противопоставянето срещу държавни институции и органи на съдебната власт. Политическите институции не могат да овладеят корпоративното противопоставяне. Техните възможности за действие се ограничават до управление и неутрализиране на щетите.

При тези условия, частичното стабилизиране на политическата ситуация не се основава на капацитет за трайно решаване на проблема с корпоративното противопоставяне. Правителството и управляващото мнозинство навлизат в период на частична стабилизация. Вътрешнопартийните и коалиционни напрежения временно са преодолени в полза на устойчивото позициониране в структурите на властта. Избраната ограничена перспектива за реформи няма да предизвика съществени социални напрежения.

Най-сериозното политическо изпитание пред управлението е свързано с предстоящите местни избори. Характерът на възможните коалиции и пропорциите в постигнатите резултати могат да доведат до разколебаване на управлението и дори до смяна на модела на партньорство във властта.