Свободен достъп

Периодичен доклад за политическата констелация (ПД април 2015)

360.00лв. 0.00лв.

Идентифициран е политически риск с висок разрушителен потенциал по отношение на политическата система на Република България. Нарушени са рискови критерии за политическо представителство и суверенитет на националната политическа система. Оформя се блок от политически партии, които насочват националния политически дебат спрямо интересите на чужда държава. Целта на тази стратегия е постигане на състояние на политическа дестабилизация с оглед реализирането на геополитически интереси на друга държава. Собственик на този риск е партия ГЕРБ като управляващ и доминиращ коалиционното управление политически субект.

Шест месеца преди изборите за местни органи на властта e налице промяна в политическата констелация. Трайната загуба на политическа подкрепа за БСП води до формирането на модел на партийна система с една доминираща партия. Доближаването на БСП до електоралната тежест на ДПС, води до сближаване на позициите ѝ с тези на Атака като изразител на интересите на Руската федерация в България.

Динамиката на коалиционното управление, при условията на промяна в модела на  партийната политическа система, води до усилване на ролята на управляващата политическа партия. Партньорските коалиции губят политическия си обем и представителност и постепенно придобиват значението на политически сателити на управляващата партия.

Критичното значение на местните избори за всички политически партии определя нарастващ интензитет на политическото противопоставяне, което все по-често ще придобива характера на предизборна (зло)употреба с контролните механизми и възможности за граждански и медиен натиск върху дейността на местните органи на управление.