Свободен достъп

Периодичен доклад за политическата констелация (ПД октомври 2015)

360.00лв. 0.00лв.

Резултатите от местните избори няма да доведат до съществена промяна в структурата на управляващото мнозинство, но ще задълбочат вътрешната конкуренция и противопоставяне, както между ГЕРБ и РБ, така и между ПФ и АБВ спрямо РБ. Запазва се тенденцията за частична стабилизация на управлението в условията на ясно изразени тенденции към промяна на политическата констелация.

Възможното постигане на по-добри електорални резултати от ДПС в сравнение с БСП, ще увеличи значението на Движението на национално равнище, но няма да доведе незабавно до нарастване на вероятността от провеждането на извънредни парламентарни избори или до промени в партиите, подкрепящи управляващата коалиция.

Корупцията в изборния процес продължава да генерира нови и да задълбочава съществуващите рискове пред управлението на национално и местно ниво.

Налице са политически рискове на местно равнище, свързани с:

затруднения и дори невъзможност за формиране на властови институции,

  • за конфликти вътре в местната власт и
  • за недобро взаимодействие на общинските съвети с местната изпълнителна власт поради партийни различия.

Тези рискове могат да окажат негативно влияние върху реализирането на средствата по европейски програми, получени в рамките на периода 2007 – 2013 година.  Подобно развитие на ситуацията ще постави редица общини в затруднено финансово положение, с ясно изразен риск от финансови корекции и неизпълнение на общинския бюджет.