Свободен достъп

Периодичен доклад за политическата констелация (ПД януари 2016)

360.00лв. 0.00лв.

Външнополитическият контекст ще продължи да влияе върху вътрешната политическа нестабилност. Опитите за проектиране на чуждестранни интереси и стратегии в българския политически процес ще продължат да генерират все повече политически рискове.

Държавните институции идентифицират и адресират  различни групи от рискове, свързани с външната среда за сигурност и рисковете пред постигането на националните цели на България, но не действат съгласувано и с цялостна концепция за тяхното ефективно управление.

Най-висока е вероятността от запазване на временната политическа стабилност, без провеждане на предсрочни парламентарни до или с  президентските избори. Вероятността на този сценарий нараства, поради липсата на стратегически партиен интерес от такива предсрочни избори през настоящата година.

В тези условия, процесът на стабилизация ще бъде съпроводен от забавяне на темпа на реформите и разширяване на полето на преговори и скрити договорености, при липса на активни и консолидирани социални протести и невисок протестен потенциал в българското общество.