Свободен достъп

Периодичен доклад за политическата констелация (ПД април 2016)

360.00лв. 0.00лв.

Съществена част от рисковете за политическата стабилност продължават да се генерират вън от  България. Те могат да предизвикат кризисни ситуации и да генерират политическа криза, както непосредствено, така и чрез политически субекти, които представляват интересите на чужди държави.

Приемането на промените в Изборния кодекс поставя началото на нова ситуация в развитието на политическата констелация. Промените в нея се определят все повече от поведението на ГЕРБ и изглежда в по-малка степен от досегашните отношенията между ГЕРБ и ДПС, които навлизат във фаза на конфликт. Не са налице предпоставки за консолидиране на парламентарна опозиция, независимо от изострянето на критиката от страна на БСП, ДПС и останалите опозиционни формации.

Управляващото мнозинство успява да удържи стабилността на управлението като ГЕРБ следва модели на управление на риска чрез активно предотвратяване, чрез споделяне и избягване на щетите. Тенденцията към частична стабилизация се запазва, но на цената на задълбочаване на гражданската критика към постигане на неявни партийни договорености по чувствителни за обществеността теми.

В началото на активната пред-кампания за президентския вот, вероятността от предизвикване на предсрочни парламентарни избори до края на годината намалява още повече. Не са налице системни фактори, които могат да доведат до разпускане на парламента.