Свободен достъп

Периодичен доклад за политическата констелация (ПД април 2017)

360.00лв. 0.00лв.

Парламентарните избори доведоха до структурна промяна в политическата констелация. Електоралният провал на десните политически формации, предостави на ГЕРБ възможността да бъде едноличен лидер в център-дясното пространство и увеличиха влиянието на партията в парламента.

Изострянето на политическото противопоставяне срещу ГЕРБ от страна на коалицията „БСП за България” („БСП Б“) възстановява очакванията за развитие на политическа среда с два ясно обособени центъра. В резултат на това се развива тенденция към частично намаляване на политическата фрагментация, което на свой ред ще доведе до изостряне на политическото противопоставяне, по-трудно и ограничено постигане на съгласие и относително забавяне на законодателния процес.

Общото равнище на политическите рискове бележи относителен спад. Целта за пълен мандат и стабилност ще изисква поддържането на равновесие между партньорите от управляващата коалиция, а това ще ограничава възможностите за реализиране на необходимите реформи. При конкретните условия, това може да доведе до повишаване на шансовете за успешно завършване на мандата. Основните рискове продължават да бъдат свързани с външната среда и взаимодействието между партньорите във властта, а не с активността на опозицията или извънпарламентарните политически формации.