Свободен достъп

Периодичен доклад за политическата констелация (ПД юни 2014)

360.00лв. 0.00лв.

През изследвания период настъпи влошаване на състоянието на България по три от показателите за риск на Общия индекс на несигурност на ЛУР:

  • политическата криза се задълбочи и доведе до обявяването на интервала края на септември и началото на октомври за предсрочни парламентарни избори;
  • политическата криза се разпростря в банковата система, включително и в БНБ;
  • международната рейтингова агенция Standard & Poor’s понижи краткосрочния и дългосрочен кредитен рейтинг на България, поради политическата нестабилност в страната.

В основата на това рязко нарастване на несигурността стои политическата криза, която открои съществуващите корпоративни зависимости на властта и едновременно с това – критично ниския потенциал на държавните институции да противодействат на разгръщащите се рискове.

Налице са белези за външна намеса в развитието на българската политическа криза. България е изправена пред външнополитически риск, генериран от стратегията на Русия за противопоставяне срещу Европейския съюз и НАТО. Високата степен на зависимост на част от българския политически и стопански елит спрямо Русия увеличава обхвата на възможните поражения върху институционалната стабилност и качеството на демокрацията в България.

Наводненията в Североизточна и Централна България откроиха ограничения капацитет за взаимодействие на институциите и доведоха до човешки жертви. Общото състояние на системите за сигурност, гарантиращи всекидневния живот на хората, остава незадоволително.