Свободен достъп

Периодичен доклад за електроенергетиката (ПД ноември 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Продължава негативното развитие на процесите, които са източници на рискове за електроенергийния сектор: спадът в износа на електроенергия, понижената международна цена и намаленото вътрешно потребление.

Резултатът от делото с „Атомстройекспорт“ натоварва с още 1.2 млрд. лв. задлъжнялостта на БЕХ, която се оценява на общо 7.7 млрд. лв. Задълженията на НЕК, в рамките на холдинга, достигат 5.730 млрд. лв. и се изравняват общият размер на активите, които са оценени на 5.785 млрд. лв.

Правим анализ на напредъка на процеса на либерализация и положително оценяваме предприетите регулаторни мерки за увеличаване на дела на борсовата търговия. В същото време той остава много нисък на фона на вътрешното потребление и в сравнение с близките борси в Румъния и Унгария.

Основните ни препоръки са за бърза реформа на остарялата структура на индустрията на базата на борсовата търговия, изработване на нова енергийна стратегия с участието на всички заинтересовани лица.