Свободен достъп

Периодичен доклад за електроенергетиката (ПД май 2017)

360.00лв. 0.00лв.

В началото на 2017 възникнаха нови рискови обстоятелства. Студеният януари доведе до рекордно месечно потребление на електроенергия и пикови за последните 15 години товари във вечерните часове на денонощието. Липсата на готовност за включване на част от студения резерв и високото потребление бяха аргументи за административно ограничаване на свободно търгуваните количества електроенергия и спирането на износа, което доведе до загуби за участниците на борсата. Запазва се негативното влияние върху електроенергийния сектор, произтичащо от забавения процес на либерализация.

В доклада правим анализ на зависимостта на потреблението от средната външна температура и анализираме рисковете за сигурността на доставките при периоди на необичайно застудяване като този през януари. Отчитаме, че въпреки съчетаването на редица неблагоприятни обстоятелства, климатични и управленски, електроенергийната система задоволи напълно рекордното потребление и бе запазен положителния баланс на нетния износ за месеца.

Потвърждаваме мерките за въздействие, посочени в предишния доклад: продължаване на процеса на либерализация и изработване на нова дългосрочна енергийна стратегия; предлагаме също изработването на адекватни санкции за неизпълнението на договорните задължения към студения резерв и прехвърляне на електроенергийната борса от БЕХ към Министерство на финансите за изпълнение на договореностите с ЕК и намаляване на държавната намеса в свободния пазар на електроенергия.