Свободен достъп

Оценка на риска: придобиване на компании от стратегическо значение за националната сигурност от санкциониран(и) от ЕС руски инвеститор(и)

240.00лв. 0.00лв.

Идентифицираме и анализираме новите рискове, след декларираните намерения за придобиване на група компании със стратегическо значение за националната сигурност. Идентифицираме купувачът им, Пиер Мишел Луврие, като лице, свързано с Константин Малофеев и Александр Торшин, санкционирани от ЕС по Регламент №269/2014, присъстващи в Анекс I към него. Разкриваме силната му подкрепа за инвазията на Русия в Крим и Източна Украйна, и връзките му с лица от пара-военните формирования, воюващи там. Според основанията на посочения Регламент, подобни позиции са причина за налагане на санкции върху лица, компании и органи. Заключението от анализа на историята на транзакциите на Пиер Мишел Луврие и поведението му през последната година го прави много вероятно подставено лице, за придобиване на Групата компании, от името, за сметка и в полза на трето, санкционирано от ЕС лице. Той доказано се подвизава като такова на Алфа холдинг на Михаил Фридман – санкциониран от Британското правителство. Накрая са изведени ключовите рискове за България от планираното придобиване.