Свободен достъп

Оценка и прогноза за рисковете от стрес тестовете на банките (ПД април 2016)

360.00лв. 0.00лв.

Систематизирани са определенията, процедурите и резултатите от проведените оценки на качеството на активите и стрес тестовете в Еврозоната.

Анализирани са причините за провеждането на оценка на активите и стрес тестове в България и са направени изводи от сравнението с практиката на страните от Еврозоната.

Проследена е процедурата за подготовката на оценката на банковите активи в страната и са показани новите изисквания за провеждането на стрес тестовете. След предварителни бележки е направена прогноза за резултата от оценката.

Прогнозата за рисковете е направена в три варианта: оптимистичен, реалистичен и песимистичен. Посочени са развитията във всеки от вариантите и вероятните последици при неговото случване.

Направени са общи прогнози, които най-вероятно ще се случат при всеки от проследените варианти.

Докладът завършва с изводи, за това дали оценката на банковите активи може да постигне поставените цели. Правят се заключения за временния характер на дисциплиниращото въздействие на оценката върху банките. Идентифицират се четирите най-вероятни и големи рискове за българската банкова система.

Категория: Етикет: