Свободен достъп

Несигурността в България след 15 години членство в НАТО

360.00лв. 0.00лв.

Направена е обща оценка на несигурността в сравнение със състоянието по време на приемането на страната за член на НАТО.

Актуализирана е оценката за наличните през 2004 година най-значими рискове за политическите и публичните институции, наблюдавани от Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка.

Направени са заключения за ефикасността на мониторинга върху България.

Систематизирани са механизмите и е обобщена оценката за хибридната агресия на Русия срещу България. Посочени са най-важните вътрешни и външнополитически последици за националната сигурност.

Направени са предложения до ръководството на НАТО за взаимоотношенията му с българските власти за по ефикасно противодействие на хибридната заплаха срещу страната.