Свободен достъп

Микропреброяване на населението (ПД май 2016)

360.00лв. 0.00лв.

Нов елемент в рисковия контекст на демографската криза е намерението на президента да постави проблема пред КСНС. Мотивите са, че демографската криза е заплаха за сигурността на страната, че ключовите показатели за 2015 година са рекордно отрицателни и, че няма достоверни данни за броя на населението след преброяването му в 2011. В доклада е дадено определение на микропреброяването на населението с представителна извадка и са посочени причините, поради които то се разпространява в западноевропейските страни. Основното изложение е на аргументацията за провеждане на микропреброяване в България. Посочени са пет основни аргумента и три собствени преимущества на този начин за алтернативното преброяване на населението и жилищата в страната. Изведени са условията, необходими за провеждане на микропреброяване на населението и са препоръчани две цели, които следва да се постигнат при това алтернативно преброяване. Основната предпоставка е наличието на консенсус в изпълнителната власт за нуждата и ползите от микропреброяването.

Категория: Етикет: