Свободен достъп

Между анекса на Крим и президентските избори в Украйна (ИД април 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Анализират се позициите, действията и отношенията между основните страни, ангажирани с кризата. Прави се опит за краткосрочна прогноза за развитие и за рисковете в различни области, повечето от които засягат пряко и България. Събитията през последните 45 дни потвърдиха верността на анализа и очакванията, съдържащи се в предходните материали на ЛУР.
Прогнозата за президентските избори в Украйна, насрочени за 25 май, сочи почти равни шансове с малко предимство за техния провал или отлагане, пред тяхното провеждане и европейско признаване.

Българското общество вече е обект на руска пропагандна агресия. Българските медии, власти и политически партии показват много слаби съпротивителни сили и, най-често, нежелание да отговорят адекватно.

ЛУР препотвърждава всички свои първоначални оценки за рисковете пред България и със съжаление констатира нарастването на вероятността за тяхното случване. Съдържание:

  • Позициите на страните в кризата и конфликтите им
  • Прогноза за украинските избори на 25 май
  • Рисковете за България

Категория: Етикет: