Свободен достъп

Междинен доклад финансови рискове (МД декември 2013)

240.00лв. 0.00лв.

Песимистичната корекция на макрорамката и на приходите при актуализацията на бюджета през юли се оказаха неверни и недостатъчни. Това създава рискове за публичните финанси в края на 2013 г. – както за изпълнението на бюджета за тази година, така и за този в 2014 г.

Основни макропоказатели, сред които номиналният БВП и бюджетните приходи, няма да бъдат достигнати. Това ще наложи допълнителни съкращения на разходите, най-вече на инвестиционните, което ще създаде още един фактор за намаляване на публичното потребление и темпа на растеж. Икономическата депресия и тенденцията за дефлация правят несигурна макро рамката и прогнозите за бюджета в следващата година. Финансовата и в частност фискалната държавна политика стават във висока степен несигурни. Финансовите рискове и несигурност, задълбочени от загубата на компетентност, принуждават политическото управление да съкращава разходи и да заделя непознати досега по размерите си резерви, за да се защити от прекомерен дефицит и да предпази бюджетната си позиция. Едновременно с това трябва да предотврати други политически и социални рискове. Политиката на „социални стъпки“ е въздействие върху рисковете, създавани от ниското доверие и високия протестен потенциал. Управляващите се стремят да не допуснат масови вълнения и улично насилие през зимните месеци. Фискалната политика е в състояние на крайно напрежение между посочените две предизвикателства. Цената на компромиса е жертване на растеж и работни места.

Причините: Икономическата среда за бизнеса и инвестициите е неблагоприятна. Голямата част от предишните инвестиции са обездвижени на имотния пазар и в енергетиката. Активното население намалява с непознати по скорост темпове. Поради това очакванията за растеж на потреблението вероятно няма да се оправдаят. Публичната власт концентрира в себе си значителна vacr от свободните парични ресурси. Икономическата динамика зависи в много голяма степен от това как ще бъдат разходвани те. От това зависи и усвояването на европейските фондове. Финансова политика свива публичните разходи и инвестиции заради политическите предизвикателства.

Категория: Етикет: