Свободен достъп

Междинен доклад за финансовите рискове (МД февруари 2017)

240.00лв. 0.00лв.

Анализирани са и са оценени позитивите и негативите от бюджетния излишък по КФП за 2016. Основният негатив е неизпълнението на планираните разходи по заявените и приети от парламента бюджетни програми.

При идентификацията и оценката на рисковете от негативите на бюджетния излишък е посочено, че той не е следствие на трайна фискална консолидация на страната; дължи се на концентрация на финансови средства за превенция на заплахата от криза на банковите и финансови институции на страната. Финансовата позиция на България е влошена и съпътствана от редица макроикономически дисбаланси и напрежения, които, според доклада, се дължат на недоброто функциониране на държавните институции, на структурата и ставките на ДОС и на противоречивите действия на управляващите.

Анализирана е и е оценена устойчивостта на финансовите институции в края на 2016. Накрая са сумирани заключения и като изводи са направени предложения за намаляване на финансовите рискове.

Категория: Етикет: