Свободен достъп

Междинен доклад за течните горива (МД юни 2017)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът поставя акцент върху Решенията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от април и май, с които спира производството за забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение на пазара на течни горива. Анализират се аргументите на Комисията и основните слабости в тях. Оценката ни, е че тя не успява да изпълни законовите си задължения.

От действията на КЗК произтича и основният риск за сектора, който бе формулиран още в предишния ни доклад от декември 2016. Загубите за потребителите и държавния бюджет ще продължат да растат. Оценяваме загубите за бюджета за 2016 като най-високите от 2010 досега.

Към предишните мерки за въздействие добавяме законови изменения свързани със състава на Комисията и насърчаването на навлизането на нови участници на пазара с цел засилване на конкуренцията. Предлагаме също засилване на потребителската информираност, чрез създаване на информационни платформи, по аналогия с други пазари в ЕС.

Категория: Етикет: