Свободен достъп

Междинен доклад за течните горива (МД декември 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Основният риск в сектора на течните горива произтича от действията на КЗК за установяване на нарушения на Закона за защита на конкуренцията и Договора за функционирането на Европейския съюз. Наблюдаваме как съвпадат с действията на КЗК през октомври 2012 и февруари 2016: (1) измененията на цените на горивата без косвени данъци, (2) разликите между тях и цените на суровия петрол и (3) нарастването на тези разлики, които наричаме „оценки на разходите и печалбите в сектора“.

Правим оценка на измененията на цените на горивата без косвени данъци, на нивото на облагането им, пропуснатите ползи за бюджета и оценяваме прекомерното нарастване на печалбите в сектора. Фокусираме се върху 2016, но повтаряме оценката за целия период от октомври 2012, когато КЗК не доказа наличието на незаконни практики в сектора.

Основният риск в сектора е, ако КЗК не докаже и съдът не приеме санкциониране на злоупотребата с господстващо положение от страна на картела на търговците и производителя на течни горива, отново да нараснат финансовите щетите за българските потребители на течни горива, да намалее конкурентоспособността на българската икономика и бюджетът на страната да продължи да се лишава от приходи от косвени и преки данъци.

Анализираме ценовите вариации на българския пазар и ги сравняваме със средните в ЕС и избрани държави, за да установим и докажем ненормално дългите периоди на задържане на цените на едни и същи нива, въпреки вариациите в цените на петрола и курса на долара.

Категория: Етикет: