Свободен достъп

Междинен доклад за течните горива (МД декември 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Този доклад е фокусиран върху срива на цената на суровия петрол на световните пазари. Проследено е движението на котировките, анализирани са причините за стремителното намаляване на цената, разгледани са последиците върху основните производители на петрол и световната икономика като цяло. Специално място е отделено на въздействието върху Русия едновременно на падащата цена на петрола, въведените санкции срещу страната и стремителната обезценка на рублата.

Разгледано е отражението на световните цени на петрола върху цената на течни горива у нас, като е акцентирано върху рисковете от загуби на акциз и ДДС, поради неизпълнение на изискването за поставяне на измервателни уреди, както и от нерегламентиран внос и износ на течни горива. Посочени са мерки за управление на изброените рискове. В заключение се прави прогноза за тенденциите, свързани със световното производство и търговия със суров петрол.

Категория: Етикет: