Свободен достъп

Междинен доклад за рисковете за конкуренцията на пазара на течните горива, декември 2017

240.00лв. 0.00лв.

ЦАУР стига до извода, че националните институции на страната и специално КЗК, на която това е задължение според специалния закон, не са в състояние или не желаят да защитят конкуренцията на пазара на течните горива в България.

Поради тази причина текущия доклад е предназначен да проектира молба за съдействие от Европейската комисия и от Главна дирекция за конкуренцията за спазване на Договора за функциониране на Европейския съюз и свързаните с него Регламенти за защита на конкуренцията на пазара на течните горива в България.

Категория: Етикет: