Свободен достъп

Междинен доклад за природния газ, октомври 2017

240.00лв. 0.00лв.

В момента пазарът в страната продължава да е ниско ликвиден, като се запазва доминиращото положение на Газпром на външния пазар и на Булгаргаз – на вътрешния. Заради по-ниските цени и студената зима, расте вътрешното потребление на природен газ.

Идентифицираме три важни рискови въздействия: дългосрочната тенденция за намаляване на цената на природния газ, въвеждане на новите правила за разпределяне на капацитет в преносната мрежа и подобрената перспектива за газови доставки от Южното направление през Гърция.

Анализирана е динамиката на цените на природния газ в страната и са посочени факторите за трайния спад и тяхното намаление и задържане след 2015. Изведени са дългосрочните фактори за динамика на цените на петрола, които основно са определели намалението. Сравнена е динамиката на цените на природния газ в България с тези в ЕС и САЩ. Проследени са ефектите върху потреблението, правилата за разпределяне на капацитет за пренос и перспективите за газовото предлагане в Югоизточна Европа. Направени са заключения.

Направено е заключението, че тези въздействия ще доведат до развитие на пазара в посока към увеличено предлагане, конкурентни цени и развитие на вътрешното потребление.

Категория: Етикет: