Свободен достъп

Междинен доклад за природния газ (МД октомври 2016)

240.00лв. 0.00лв.

В този междинен доклад за природния газ (ПГ) правим анализ на структурата на крайното потребление на суровината по сектори в България и ЕС 27 . Сравнението налага по-задълбочено изследване на цялото енергопотребление на домакинствата и в частност това на ПГ.

Направен опит да се установят причините за наличието на различни тенденции в България и ЕС 27. Чрез сравнителен анализ между цените и енергийната ефективност на основните заместители на ПГ – електроенергията и дървата за огрев се проследяват икономическите причини за предпочитанията на една или друга суровина от българските потребители.

Докладът завършва с изводи за състоянието на енергийното потребление на домакинствата и прогноза за основният риск пред достигане на стратегическата цел 30% от домакинствата до 2020 да се газифицират.

Категория: Етикет: