Свободен достъп

Междинен доклад за природния газ (МД октомври 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Този доклад анализира и оценява свързаните с продължаващия руско-украински конфликт основните рискове за енергийната сигурност на България и Европа в областта на природния газ. Русия активно използва природния газ като средство за влияние и натиск върху редица европейски страни, зависими от газовите доставки. Поради това в доклада е анализиран риска от спиране на руския газ, в светлината на действията на руското ръководство през последните месеци.

Специално внимание е отделено на преговорите между Русия и Украйна с участието на ЕК за гарантиране на доставките през настоящия отоплителен сезон. Анализирани са позициите на страните и риска от провал на преговорите. Проследени са действията на българското правителство по проекта „Южен поток“ в последните шест месеца, след предишния междинен доклад за природния газ и произтичащият от тях засилващ се риск от наказателни процедури на ЕК. Специално е разгледано състоянието с газовите доставки за България и възможностите за ускорено повишаване на енергийната сигурност на страната, като мерки за активно управление на рисковете.

Категория: Етикет: